MARIANO MOLINA

icono-menu
english version
Obras / Alineados alienados

Alineados alineados 8 - Acrílico sobre tela - 90 x 60 cm - 2018

Alineados alineados 9 - Acrílico sobre tela - 90 x 60 cm - 2018

Alineados alineados 7 - Acrílico sobre tela - 60 x 90 cm - 2018

Alineados alineados 3 - Acrílico sobre tela - 190 x 140 cm - 2018

King - acrílico sobre tela - 100 x 200 cm - 2019

Alineados alineados 4 - acrílico sobre tela - 190 x 140 cm - 2018

Alineados alineados 1 - acrílico sobre tela - 140 x 190 cm - 2018

Alineados alineados C - Acrílico sobre tela - 70 x 50 cm - 2018

Alineados alineados 6 - Acrílico sobre tela - 90 x 60 cm - 2018